Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 12 d’agost de 2012

Trasllat del punt de migració al Turó de l'Amigó (Badalona). We move our point to Turó de l'Amigó (Badalona)

Since difficulties in accessing to Turó Blau have been increasing in two last years and due to the steep dialogue with Collserola Natural Park we have decide to move our point 10 kilometers North to Turó de l'Amigó (Badalona). You can follow the migration day by day in our facebook page; facebook/pages/Migracio-Nord-BCN I expect you will find enough information about passage birds over North Barcelona. Degut a les dificultats d'accés al Turó Blau a la manca de diàleg amb el Parc Natural de Collserola hem decidit de moure el punt de seguiment de migració postnupcial 10 kilòmetres al Nord fins al Turó de l'Amigó (Badalona). Enguany pots seguir la migració jornda a jornada a la nostra pàgina de facebook; facebook/pages/Migracio-Nord-BCN Espero que trobeu aquí prou informació sobre aus migrants sobre el Turó de l'Amigó

dissabte, 19 de novembre de 2011

Dissabte, 19-11-11 / Saturday, November 19, 2011

Últim dia de migració del 2011. Molt poc pas avui amb molt poquetes coses a dir. Un parell d'estols de tudons i uns quants grups de pinsans comuns ha estat tot el que ha donat de si el dia, junt amb l'aparició gens menyspreable d'un pinsà mec. Ambient molt fred, degut també a l'humitat.

Inici: 8:15h
Final: 11:00h

Espècies d'avui
171 Tudons (Columba palumbus)
2 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
4 Titelles (Anthus pratensis)
2 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
14 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
2 Gafarrons (Serinus serinus)
71 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
1 Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)

Més info al www.migraction.net

Last monitoring day in 2011. Few movement today and really scarce things to be said. Two big flocks og Wood Pigeon and some small flocks of Chaffinch is almost everything I have viewed, beside 1 Brambling, a really scarce species in Barcelona.
Watchers: Carles Oliver

Starting Time: 8:15h
Ending Time: 11:00h

All views today
171 Common Wood Pigeon (Columba palumbus)
2 Rock Martin (Ptyonoprogne rupestris)
4 Meadow Pipit (Anthus pratensis)
2 Dunnock (Prunella modularis)
14 Common Starling (Sturnus vulgaris)
2 European Serin (Serinus serinus)
71 Common Chaffinch (Fringilla coelebs)
1 Brambling (Fringilla montifringilla)
1 Cirl Bunting (Emberiza cirlus)

More info at www.migraction.net

divendres, 18 de novembre de 2011

Divendres, 18-11-11 / Fryday, November 18, 2011

Molta boira aquest matí a Collserola. S'ha fet impossible de fer un seguiment mitjanament normal de la migració tot i que semblava haver-hi bastant pas.

Inici: 7:20h
Final: 9:15h

Espècies més destacades
2 Aloses vulgars (Alauda arvensis)
8 Tords ala-roigs (Turdus iliacus) 1ª observació del 2011
107 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)

Més info a www.migraction.net

A really foggy day today. It has been hard to monitoring any bird despite there were some birds moving all around.

Starting Time: 7:20h
Ending Time: 9:15h

Main Records Today
2 Eurasian Skylark (Alauda arvensis)
8 Redwing (Turdus iliacus) First 2011 Daily Record
107 Common Chaffinch (Fringilla coelebs)

More inf ar www.migraction.net

dilluns, 7 de novembre de 2011

Mussol emigrant al Turó Blau / Short-eared Owl watched in Turó Blau

El passat dijous dia 3 de Novembre es va observar un Mussol emigrant (Asio flammeus)en migració directa al Turó Blau. Aquesta ha estat la primera observació de l'espècie en migració al Turó Blau així com la primera de qualsevol membre de la família dels Estrílgids.
L'observació va tenir lloc a les 8:20h en punt del matí. L'ocell volava si fa no fa a la mateixa alçada de l'observador i no presentava cap tret remarcable. Per la direcció i l'alçada a la que volava es pot interpretar que el mussol va venir directe des de la Serra de la Marina, superant el Besòs a prou alçada. Un cop passat el Coll de la Ventosa i just abans del Turó Blau, va posar-se a unes alzines de caràcter arbustiu a la carena de la serra (8:21h). Però la seva presència no va passar desapercebuda i un grup de garses i merles el van foragitar enmig d'un gran rebombori. A les 8:27h va tornar a aixecar el vol, va superar el Turó d'en Segarra i va continuar volant cap al Sud.
Es dona la circumstància que fa ja uns quants anys vaig poder veure un episodi bastant semblant. El Ramiro Aibar i jo feíem migració d'aus marines al Cabo Íger (Guipuskoa) un 31 d'Octobre i vam veure arribar pel mar un intrèpid Mussol emigrant que es va refugiar a les falgueres que recobreixen la zona baixa del cap. En aquella ocasió, però, el pobre mussol no va ser destorbat per unes garses, si no per dos ornitòlegs (nosaltres) que es van deixar portar una mica massa per l'emoció del moment.

dissabte, 5 de novembre de 2011

Dissabte, 5-11-11 / Saturday, November 5, 2011

Bastant de pas aquest dissabte, afavorit per la treva al llarg del matí després d'un parell de dies de molt mal temps a tot el país. Destaquen les dades de Ballesters, amb grups no contabilitzats que semblen estar sedimentats a la zona i que sembla tinguin gaire pressa per marxar. El número de pinsans també ha estat bastant elevat, amb grups bastant nombrosos al llarg del matí. El pas de passeriformes resta ja quasi monopolitzat pels Fringílids, amb 8 espècies enregistrades al llarg de la jornada, més d'un terç del total d'espècies enregistrades avui.
Observador: Carles Oliver.

Inici: 7:30h
Final: 12:35h

Espècies més destacades
1 Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
1 Falcó peregrí (Falco peregrinus)
401 Ballesters (Apus melba)
10 Cotolius (Lullula arborea) Màxim diari del 2011
14 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
11 Titelles (Anthus pratensis)
11 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
221 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) Màxim diari des del començament del seguiment el 1998. Grup més gran (211 exs.) des del començament del seguiment el 1998
3 Mallarengues blaves (Parus caeruleus)
640 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
2 Pinsans mecs (Fringilla montifringilla) 1ª observació del 2011
7 Gafarrons (Serinus serinus)
1 Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
4 Gratapalles (Emberiza cirlus) Màxim diari del 2011
2 Repicatalons (Emberiza schoneiclus)

Més info al www.migraction.net


As the weather was really bad the past two days, today it has been many movement of birds. Alpine Swifts are still moving South. These last records are the later record since 1998. Moreover there are some small Alpine Swifts flogs that are still feeding around the area along the day and that seem they'll be here longer.
Watcher: Carles Oliver.

Start Time: 7:30h
Ending Time: 12:35h

Main Records Today
1 Northern Harrier (Circus cyaneus)
1 Peregrine Falcon (Falco peregrinus)
401 Alpine Swift (Apus melba)
10 Woodlark (Lullula arborea) Largest 2011 Daily Record
14 Common House Martin (Delichon urbicum)
11 Meadow Pipit (Anthus pratensis)
11 Dunnock (Prunella modularis)
221 Common Starling (Sturnus vulgaris) Largest Daily Record since the beginning of monitoring in 1998. Largest flock (221) since the beginning of monitoring in 1998
3 Blue Tit (Parus caeruleus)
640 Common Chaffinch (Fringilla coelebs)
2 Brambling (Fringilla montifringilla) First 2011 Record
7 European Serin (Serinus serinus)
1 Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)
4 Cirl Bunting (Emberiza cirlus) Largest 2011 Daily Record
2 Common Reed Bunting (Emberiza schoneiclus)

More info at www.migraction.net

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Dissabte, 29-10-11 / Saturday, October 29, 2011

Dia nuvolat i humit. Després de dos dies de pluges, hi ha hagut molta activitat. Especialment interessants són les dades de migració de Ballesters i Roquerols, les més nombroses des del començament del seguiment el 1998. Per contra, els rapinyaires han estat testimonials.
Observador: Carles Oliver

Inici: 8:35h
Final: 15:15h

Espècies més destacades
112 Corbs marins grans (Phalacrocorax carbo) Màxim diari del 2011. Màxim diari des del començament del seguiment el 1998.
1 Astor (Accipiter gentilis)
1 Àliga calçada (Hieraaetus pennatus) fase clara
1 Falcó peregrí (Falco peregrinus) 1ª observació del 2011
76 Gavians argentats (Larus michahellis)Màxim diari del 2011
1959 Ballesters (Apus melba) Màxim diari del 2011. Màxim diari des del començament del seguiment el 1998.
9 Cotolius (Lullula arborea)Màxim diari del 2011
67 Roquerols (Ptynoprogne rupestris) Màxim diari del 2011. Màxim diari des del començament del seguiment el 1998.
14 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
96 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
17 Titelles (Anthus pratensis)
15 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
1 Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
1 Griva cerdana (Turdus pilaris) 1ª observació de del començament del seguiment el 1998
2 Trists (Cisticola juncidis) Màxim diari des del començament del seguiment el 1998
14 Garses (Pica pica) Màxim diari del 2011
72 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)Màxim diari del 2011
1 Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) 1ª observació del 2011
2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
2 Verderoles (Emberiza citrinella)
1 Sit negre (Emberiza cia)

Més info a www.migraction.net

Cloudy day. It has been many movement of birds migrating after two rainy days. Records of Alpine Swift and Crag Martin are really interesting becoming the largest since the beginning of the monitoring in 1998. Unfortunately raptors are really scarce.
Watcher: Carles Oliver

Starting Time: 8:35h
Ending Time: 15:15h

Main Records Today
112 Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) Largest 2011 Daily Record. Largest Daily Record since the beginning of monitoring in 1998.
1 Northern Goshawk (Accipiter gentilis)
1 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) light phorm
1 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) First 2011 Record
76 Gavians argentats (Larus michahellis)Largest 2011 Daily Record
1959 Alpine Swift (Apus melba) Largest 2011 Daily Record. Largest Daily Record since the beginning of monitoring in 1998.
9 Woodlark (Lullula arborea)Largest 2011 Daily Record
67 Crag Martin (Ptynoprogne rupestris) Largest 2011 Daily Record. Largest Daily Record since the beginning of monitoring in 1998.
14 Barn Swallow (Hirundo rustica)
96 Common House Martin (Delichon urbicum)
17 Meadow Pipit (Anthus pratensis)
15 Dunnock (Prunella modularis)
1 Ring Ouzel (Turdus torquatus)
1 Fieldfare (Turdus pilaris)First Record since the beginning of monitoring in 1998
2 Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) Largest Daily Record since the beginning of monitoring in 1998.
14 Magpie (Pica pica) Largest 2011 Daily Record
72 Common Starling (Sturnus vulgaris)Largest 2011 Daily Record
1 Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) First 2011 Record
2 Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes)
2 Yellowhammer (Emberiza citrinella)
1 Rock Bunting (Emberiza cia)

More info at www.migraction.net

dissabte, 22 d’octubre de 2011

Divendres, 21-10-11 / Fryday, October 21, 2011

Dia molt nuvolat i sense vent. Condicions perfectes per a la migració de passeriformes i per poder gaudir-hi!! Molt moviment d'ocells petits, destacant sobretot el pas de pinsans i túrdids.
Temperatura: 8,4ºC a les 8:00h; 9,6 ºC a les 10:00h Observador: Carles Oliver

Inici: 8:15h
Final: 10:30h

Espècies més destacades
2 Arpelles pàl·lides (Circus cyaneus)
6 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
1 Xixella (Columba oenas)
218 Tudons (Columba palumbus)
2 Ballesters (Apus melba)
1 Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
62 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
10 Titelles (Anthus pratensis)
14 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
10 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
26 Tords comuns (Turdus philomelos)
42 Grives (Turdus viscivorus) Màxim diari del 2011
1 Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 1ª observació en migració directa al Turó Blau des del 1998
482 Pinsans comuns (Fringilla coelebs) Màxim diari del 2011
1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes) 1ª observació del 2011
1 Repicatalons (Emberiza schoneiclus) 1ª observació del 2011

Més info al web www.migraction.net


Really cloudy, not windy day. A day with perfect weather conditions for small migrating passerines. Lots of passerines moving South today, including numbers of chaffings and Thrushes.
Temperature: 8,4ºC a les 8:00h; 9,6 ºC a les 10:00h Watcher: Carles Oliver

Starting Time: 8:15h
Ending Time: 10:30h

Main species today
2 Northern Harrier (Circus cyaneus)
6 Common Kestrel (Falco tinnunculus)
1 Stock Dove (Columba oenas)
218 Common Wood Pigeon (Columba palumbus)
2 Alpine Swift (Apus melba)
1 Barn Swallow (Hirundo rustica)
62 Common House Martin (Delichon urbicum)
10 Meadow Pipit (Anthus pratensis)
14 Dunnock (Prunella modularis)
2 European Robin (Erithacus rubecula)
10 Black Redstart (Phoenicurus ochruros)
26 Song Thrush (Turdus philomelos)
42 Mistle Thrush (Turdus viscivorus) Largest 2011 Daily Record
1 Dartford Warbler (Sylvia undata) First active migration record in Turó Blau since 1998
482 Common Chaffinch (Fringilla coelebs) Largest 2011 Daily Record
1 Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) First 2011 Record
1 Common Reed Bunting (Emberiza schoneiclus) First 2011 Record

More info at web www.migraction.net

dissabte, 15 d’octubre de 2011

Dimecres, 12-10-11 / Wednesday, October 12, 2011


Dia de cel clar i ras. Cap núvol a la vista i el vorejant els 30ºC. Dia de platja a mitjans octobre. Bastant moviment de passeriformes; les garrigues del Turó Blau bullen de tallarols (de casquet, capnegres i cuallargs)
Temperatures: 8:00h, 16,9ºC; 10:00, 20,4ºC; 12:00, 25,2ºC; 14:00h, 27,6ºC.

Inici: 7:50
Final: 14:20

ALIGOT D'ESTEPA / STEPPE BUZZARD / BUTEO BUTEO VULPINUS

Espècies més destacades
36 Corbs marins grans (Phalacrocorax carbo) Màxim diari 2011
1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
3 Astors (Accipiter gentilis)
6 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Aligot d'estepa (Buteo buteo vulpinus) 1ª observació del 2011, 2ª observació des del 1998
14 Xixelles (Columba oenas) Màxim diari del 2011
202 Tudons (Columba palumbus)Màxim diari del 2011
64 Ballesters (Apus melba)
355 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
9 Titelles (Anthus pratensis) 1ª observació del 2011
12 Pardals de bardissa (Prunella modularis) Màxim diari 2011
20 Tords comuns (Turdus philomelos)
21 Grives (Turdus viscivorus) 1ª observació del 2011
2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) 1ª observació al Turó Blau en migració directa
95 Pinsans comuns (Fringilla coelebs) Màxim diari 2011
3 Gafarrons (Serinus serinus)
1 Lluer (Carduelis spinus) 1ª observació del 2011
1 Gratapalles (Emberiza cirlus) 1ª observació del 2011

Més info al web www.migraction.net


It has been another open, deep blue sky day. No clouds no be seen and extremely high temperatures. Many movement of passerines this morning. Blackcaps, Sardinian Warbler and Darfort Warbler moving around the hill.
Temperatures: 8:00h, 16,9ºC; 10:00, 20,4ºC; 12:00, 25,2ºC; 14:00h, 27,6ºC.

Starting Time: 7:50
Ending Time: 14:20

Main Records Today
36 Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) Largest 2011 Daily Record
1 Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus)
3 Northern Goshawk (Accipiter gentilis)
6 Common Buzzard (Buteo buteo)
1 Steppe Buzzard (Buteo buteo vulpinus) First 2011 Record, Second Record since 1998
14 Stock Dove (Columba oenas) Largest 2011 Daily Record
202 Tudons (Columba palumbus)Largest 2011 Daily Record
64 Alpine Swift (Apus melba)
355 Common House Martin (Delichon urbicum)
9 Meadow Pipit (Anthus pratensis) First 2011 Record
12 Dunnock (Prunella modularis) Largest 2011 Daily Record
20 Song Thrush (Turdus philomelos)
21 Mistle Thrush (Turdus viscivorus) First 2011 Record
2 Sardinian Warbler (Sylvia melanocephala) First direct migration record in Turó Blau since 1998
95 Common Chaffinch (Fringilla coelebs) Largest 2011 Daily Record
3 European Serin (Serinus serinus)
1 Eurasian Siskin (Carduelis spinus) First 2011 Record
1 Cirl Bunting (Emberiza cirlus) First 2011 Record

More info at www.migraction.net

dijous, 13 d’octubre de 2011

Diumenge, 09-10-11 / Sunday, October 9, 2011

Cel ras i seré. Una mica de fresca a primera hora però calor a partir de les 11 del matí. Un any més cal destacar el sorprenent comportament migratori de les Àligues calçades quan arriba el mes d'octubre. Ja fa molts anys que observem exemplars que semblen disseminats en el territori circumdant al Turó Blau o que directament migren en direcció Nord, cap al Besòs, passant el mateix i perdent-se de vista sobre la Serra de Marina. Avui, però, ha estat excepcional, ja que hem arribat a comptar fins a 22 àligues calçades amb aquest comportament, algunes de les quals anaven acompanyades d'exemplars d'altres espècies, normalment Aligots comuns. En fi, perdoneu però ho havia de dir!!!
Observadors: Carles Oliver, Ramon Sanz, Bienvenido Gómez

Inici: 7:55h
Final: 14:25

Espècies més destacades
2 Cigonyes negres (Ciconia nigra)
6 Aligots vespers (Pernis apivorus)
1 Àliga marcenca (Circaetus gallicus)
3 Astors (Accipiter gentilis)
17 Aligots comuns (Buteo buteo) Màxim diari del 2011
7 Àligues calçades (Hieraaetus pennatus) +22 exemplars en migració inversa. Màxim diari del 2011
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
4 Xixelles (Columba oenas) 1ª observació del 2011
161 Tudons (Columba palumbus) Màxim diari del 2011
25 Ballesters (Apus melba)
253 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis) 1ª observació del 2011
1 Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
1 Merla de pit blanc (Turdus torquatus) 1ª observació del 2011
4 Mallarengues blaves (Parus caeruleus) 1ª observació del 2011
32 Pinsans comuns (Fringilla coelebs) Màxim diari del 2011
1 Verdum (Carduelis chloris) 1ª observació del 2011
1 Cadernera (Carduelis carduelis) 1ª observació del 2011
10 Passerells comuns (Carduelis cannabina)

Més info a www.migraction.net


Today it has been a clear, open and deep blue sky day. A bit of cold at raising but heat from 11 ahead. Many movement of birds today. The more noticeable today has been the astonishing migratory behavior of Booted Eagles. Is for many years I'd noticed a strange behavior of this eagle in October. Some of them seem that stay in the forests around for some days or there are other that are reverse migrants, moving to North by follow the mountains along the coast. Today we have recorded until 22 Booted Eagles doing so. Moreover some other raptors were moving North with them, specially Common Buzzards. A have no explanation for this behavior !!!
Watchers: Carles Oliver, Ramon Sanz, Bienvenido Gómez

Starting Time: 7:55h
Ending Time: 14:25

Main Records Today
2 Black Stork (Ciconia nigra)
6 Honey Buzzard (Pernis apivorus)
1 Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus)
3 Northern Goshawk (Accipiter gentilis)
17 Common Buzzard (Buteo buteo) Largest 2011 Daily Record
7 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) +22 reverse migrants. Largest 2011 Daily Records
1 Hobby (Falco subbuteo)
4 Stock Dove (Columba oenas) First 2011 Record
161 Common Wood Pigeon (Columba palumbus) Largest 2011 Daily Record
25 Alpine Swift (Apus melba)
253 Common House Martin (Delichon urbicum)
1 Dunnock (Prunella modularis) First 2011 Record
1 Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
1 Ring Ouzel (Turdus torquatus) First 2011 Record
4 Blue Tits (Parus caeruleus) First 2011 Record
32 Common Chaffinch (Fringilla coelebs) Largest 2011 Daily Record
1 European Greenfinch (Carduelis chloris) First 2011 Daily Record
1 European Goldfinch (Carduelis carduelis) First 2011 Daily Record
10 Common Linnet (Carduelis cannabina)

More info at www.migraction.net

divendres, 7 d’octubre de 2011

Divendres, 07-10-11 / Fryday, October 7, 2011

Matí de núvols alts i vent. Molt poc pas durant tot el matí. Haig de dir que ha estat una mica un avorriment!!

Inici: 8:00h
Final: 10:20h

Espècies més destacades
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
1 Merla blava (Monticola solitarius) 1ª observació del 2011. 3ª observació des del 1998. Primera observació el 1 exemplar el 27-09-01; segona 2 exs. l'11-10-06
3 Merles comunes (Turdus merula)
1 Bruel (Regulus ignacapilla) 1ª observació del 2011
1 Gratapalles (Emberiza cirlus) 1ª observació del 2011

Més info al www.migraction.net

It has been a cloudy and windy morning. Really few movement along the morning. I would say that it has been almost boring...

Starting Time: 8:00h
Ending Time: 10:20h

Main Records Today
1 Hobby (Falco subbuteo)
1 Blue Rock Thrush (Monticola solitarius) First 2011 Record. Third record since 1998. First record 1 bird at 09-27-01; second record 2 birds at 10-11-06
3 Blackbird (Turdus merula)
1 Firecrest (Regulus ignacapilla) First 2011 Record
1 Cirl Bunting (Emberiza cirlus) First 2011 Record

More info at www.migraction.net

dimecres, 5 d’octubre de 2011

Dimecres, 05-10-11 / Wednesday, October 5, 2011

Avui ha continuat la situació anticiclònica centrada al Sud d'Europa que està afectant tota la Península Ibèrica. Això no impedeix que diferents passeriformes arribin durant la nit al Turó d'en Segarra i companyia. Tota la zona estava aquest matí plena de tallarols de casquet. Menys abundants eren els pit-rojos i les merles i tords comuns. També era més que evident l'augment del número de mosquiters comuns i bruels a tota la zona.

Inici: 7:30h
Final: 10:35h

Espècies més destacades
1 Aligot vesper (Pernis apivorus)
1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Àliga calçada (Hieraaetus pennatus) fase clara en migració inversa
1 Esmerla (Falco columbarius) femella o jove 1ª observació del 2011
1 Xixella (Columba oenas) 1ª observació del 2011
10 Tudons (Columba palumbus) 1ª observació del 2011
71 Ballesters (Apus melba)
1 Cotoliu (Lullula arborea) 1ª observació del 2011
6 Roquerols (Ptynoprogne rupestris) 1ª observació del 2011
189 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
80 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
3 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis) 1ª observació del 2011
2 Merles (Turdus merula) 1ª observació del 2011
9 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) 1ª observació del 2011
1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 1ª observació del 2011
13 Pinsans comuns (Fringilla coelebs) Màxim diari del 2011
15 Passerells comuns (Carduelis cannabina) Màxim diari del 2011

Més info al www.migraction.net


A number of migratory passerines have been recorded today in the hill and arounds. All the area was full of blackcaps (Sylvia atricapilla) that had been arriving during the last night. There were also some Robins (Erithacus rubecula), Blackbirds (Turdus merula) and Song Thrush (Turdus philomelos). Few Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) and Firecrests (Regulus ignacapilla) were feeding in all the area.


Starting Time: 7:30h
Ending Time: 10:35h

Main Records Today
1 Honey Buzzard (Pernis apivorus)
1 Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus)
1 Common Buzzard (Buteo buteo)
1 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) light phorm. Not going through
1 Merlin (Falco columbarius) female or juvenile First 2011 Record
1 Stock Dove (Columba oenas) First 2011 Record
10 Common Wood Pigeon (Columba palumbus) First 2011 Record
71 Alpine Swift (Apus melba)
1 Woodlark (Lullula arborea) First 2011 Record
6 Eurasian Crag Martin (Ptynoprogne rupestris)First 2011 Record
189 Barn Swallow (Hirundo rustica)
80 Common House Martin (Delichon urbicum)
3 Grey Wagtail (Motacilla cinerea)
1 Dunnock (Prunella modularis) First 2011 Record
2 Common Blackbird (Turdus merula) First 2011 Record
9 Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) First 2011 Record
1 Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) First 2011 Record
13 Common Chaffinch (Fringilla coelebs) Largest 2011 Daily Record
15 Common Linnet (Carduelis cannabina) Largest 2011 Daily Record

More info at www.migraction.net

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Diumenge, 02-10-11 / Sunday, October 2, 2011

Les condicions meteorològiques són bastant anòmales per ser començaments d'Octubre. El cel és d'un color blau molt intens, no hi ha cap núvol i la temperatura ronda els 30º.

Inici: 15:00h
Final: 18:00h

Observacions més destacades
21 Corb marí gran (Phalacrocorax carbo) 1ª observació del 2011
2 Aligots vespers (Pernis apivorus)
1 Àliga marcenca (Circaetus gallicus)
6 Arpelles vulgars (Circus aerugicosus)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
47 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus) Màxim diari del 2011
1 Falcó de la reina (Falco eleonorae) fase clara
1 Tord comú (Turdus philomelos) 1ª observació del 2011
1 Trist (Cisticola juncidis) 1ª observació del 2011

Més info al www.migraction.net

It's an anormal weather for the beginning of October. The sky is deep blue, there is no clouds at all and temperature is near 30ºC.

Starting Time: 15:00h
Ending Time: 18:00h

Main Records Today
21 Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) First 2011 Record
2 European Honey Buzzard (Pernis apivorus)
1 Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus)
6 Western Marsh Harrier (Circus aerugicosus)
1 Common Buzzard (Buteo buteo)
47 Common Kestrel (Falco tinnunculus)Largest 2011 Daily Record
1 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) light phorm
1 Song Thrush (Turdus philomelos) First 2011 Record
1 Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) First 2011 Record

More info at www.migraction.net

dimecres, 28 de setembre de 2011

Diumenge, 25-08-11 / Sunday, September 25, 2011

Aligots vespers (Pernis apivorus) en migració sobre el Turó d'en Segarra el passat dia 18 de Setembre. foto: Carles OliverCel molt serè i molt blau, dificultant la localització dels rapinyaires migrants. Pas intens a partir de les 12:00h.

Inici: 9:45h
Final: 15:45h

Observacions més destacades
127 Aligots vespers (Pernis apivorus) Màxim diari del 2011
1 Àliga calçada (Hieraaetus pennatus) fase clara
2 Àligues marcenques (Circaetus gallicus)
13 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus)
3 Milans negres (Milvus migrans)
13 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
5 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
5 Falcons mostatxuts (Falco subbuteo)
7 Abellerols (Merops apiaster) Probablement última observació d'enguany
2 Orenetes de ribera (Riparia riparia)
233 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
393 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) Màxim diari del 2011

Més informació a www.migraction.net

Falcó de la reina (Falco eleonorae) fotografiat el passat dia 20-9 al Turó Blau. foto Carles Oliver.

Quiet and blue sky today. It has been so blue that it was difficult to locate the many raptors have pass over today. Raptor migrating from midday

Starting Time: 9:45h
Ending Time: 15:45h

Main Records Today
127 Honey buzzard (Pernis apivorus) Largest 2011 daily record
1 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) light phorm
2 Short-toed Eagle (Circaetus gallicus)
13 Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus)
3 Black Kite (Milvus migrans)
13 Sparrowhawk (Accipiter nisus)
5 Common Kestrel (Falco tinnunculus)
5 Hobby (Falco subbuteo)
7 Bee-eater (Merops apiaster) Probably last record this year
2 Sand Martin (Riparia riparia)
233 Barn Swallow (Hirundo rustica)
393 Common House Martin (Delichon urbicum) Largest 2011 Daily Record

More info at www.migraction.net

dijous, 22 de setembre de 2011

Divendres, 16-09-11 / Fryday, September 16, 2011

De nou vaig pujar divendres passat a la tarda per confirmar l'important pas d'aus rapinyaires que passen a aquesta hora. Esparverants va ser la quantitat de milans que van arribar a passar!!

Inici: 18:00h
Final: 19:45h

Observacions més destacades
14 Milans negres (Milvus migrans) Màxim diari des de l'inici del seguiment al Turó Blau (1998)
3 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus)
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
1 Falciot pàl·lid (Apus pallidus)

Més info al www.migraction.net

Once again I came to the Turó in the evening. I saw again many raptors migrating at this time. Specially important was the number of Black Kites moving South, following the same route that raptors were following on Tuesday.

Startinf Time: 18:00h
Ending Time: 19:45h

Main Records Today
14 Black Kite (Milvus migrans) Largest Daily Record in Turó Blau Migration Monitoring Scheme history (from 1998)
3 Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus)
1 Hobby (Falco subbuteo)
1 Pallid Swift (Apus pallidus)

More info at www.migraction.net

dimecres, 14 de setembre de 2011

Dimarts, 13-09-11 / Tuesday, September 13, 2011

Aprofitant unes poques hores de la tarda he pogut fer una miqueta de seguiment, constatant un nombrós moviment d'ocells en aquesta franja horària. El pas s'ha concentrat al vessant del Vallès, amb molts ocells molt lluny de la meva posició; la sensació és que baixaven del Pirineu o que segueixen la ruta de l'AP-7.

Inici: 18:00h
Final: 19:45h

Observacions més destacades
3 Aligots vespers (Pernis apivorus)
4 Arpelles vulgars (Circaetus gallicus)
1 Esparver cendrós (Circus pygargus)
1 Astor (Accipiter gentilis)
1 Àliga calçada (Hieraaetus pennatus) fase clara. 1ª observació del 2011
5 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus) Màxim diari del 2011
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)

més info a www.migraction.net

As I had some hours free I've gone to the migration point in this afternoon. There was an important movement of raptors although many of them were flying far away. It seemed they came down from Pyrenees or maybe were following the motorway just a few miles inland from Barcelona.

Starting Time: 18:00h
Ending Time: 19:45h

Main Records Today
3 Honey Buzzard (Pernis apivorus)
4 Marsh Harrier (Circaetus gallicus)
1 Montagu's Harrier (Circus pygargus)
1 Goshawk (Accipiter gentilis)
1 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) light phorm. First 2011 Record
5 Common Kestrel (Falco tinnunculus) Largest 2011 Daily Record
1 Eurasian Hobby (Falco subbuteo)

more info at www.migraction.net

dilluns, 12 de setembre de 2011

Dissabte, 10-09-11 / Saturday, 10 September, 2011

Jornada amb molta xafogor i, per tant, amb una elevada sensació de calor. Molt poc pas de rapinyaires.
Temperatures: 8:00h. 20ºC; 10:00h. 22,6ºC; 12:00h. 27,8ºC; 13:35h. 29,5ºC
Observadors: Carles Oliver, Ramón Sanz, Bienvenido Pérez

Inici: 7:33h.
Final: 13:35h.

Observacions més destacades
2 Aligots vespers (Pernis apivorus)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Àliga marcenca (Circaetus gallicus)
1 Milà negre (Milvus migrans)
2 Falcó de la reina (Falco eleonorae) de fase clara. Un d'ells protagonitza una gran picabaralla amb un Aligot vesper també migrant.
27 Gavines mediterrànies (Larus michahellis) Màxim diari del 2011
3 Bernats pescaires (Ardea cinerea) Màxim diari del 2011
138 Abellerols (Merops apiaster) Màxim diari del 2011
468 Orenetes vulgars (Hirundo rustica) Màxim diari del 2011
11 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
3 Orenetes de ribera (Riparia riparia) Màxim diari del 2011
1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleucos) 1ª observació del 2011
1 Hortolà (Emberiza hortulana) 1ª observació del 2011

Més info a www.migraction.net

A day with a high heat. Really few raptors passing over
Temperature: 8:00h. 20ºC; 10:00h. 22,6ºC; 12:00h. 27,8ºC; 13:35h. 29,5ºC
Counting: Carles Oliver, Ramón Sanz, Bienvenido Pérez

Starting Time: 7:33h.
Ending Time: 13:35h.

Main Records Today
2 Honey Buzzards (Pernis apivorus)
1 Common Buzzard (Buteo buteo)
1 Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus)
1 Black Kite (Milvus migrans)
2 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) light phorm. One of them fighting with a Honey Buzzard.
27 Yellow-legged Gull (Larus michahellis) Largest 2011 Daily Record
3 Grey Heron (Ardea cinerea)Largest 2011 Daily Record
138 Bee-eater (Merops apiaster) Largest 2011 Daily Record
468 Barn Swallow (Hirundo rustica) Largest 2011 Daily Record
11 Common House Martin (Delichon urbicum)
3 Sand Martin (Riparia riparia) Largest 2011 Daily Record
1 Pied Flycatcher (Ficedula hypoleucos) First 2011 Record
1 Ortolan (Emberiza hortulana) First 2011 Record

More info at www.migraction.net

diumenge, 4 de setembre de 2011

Dissabte, 3-09-11 / Saturday, 3 September, 2011

Intèrvals de núvols al llarg de tot el matí amb vent de component Sud moderat en alçada. Poc pas d'aus migratòries en general.

Inici. 10:00h
Final. 13:15h

Espècies més destacades
9 Aligots vespers (Pernis apivorus)
1 Àliga marcenca (Circaetus gallicus)
1 Esparver cendròs (Circus pygargus) mascle (13:06h)
3 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus)
2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
1 Àliga pescadora (Pandion haliaetos)
2 Falcons de la reina (Falco eleonorae), 1 fase clara i 1 fase fosca (13:04h)
1 Oreneta de riera (Riparia riparia) 1ª observació al 2011
1 Cuereta groga (Motacilla flava) 1ª observació al 2011

més informació al www.migraction.net

Some clouds along the morning and South wind in height. Few migratory birds today

Starting Time. 10:00h
Ending Time. 13:15h

Main Records Today
9 Honey Buzzard (Pernis apivorus)
1 Short-toed Eagle (Circaetus gallicus)
1 Montagu's Harrier (Circus pygargus) male (13:06h)
3 Marsh Harrier (Circus aeruginosus)
2 Sparrowhawk (Accipiter nisus)
1 Osprey (Pandion haliaetos)
2 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae), 1 dark phorm i 1 light phorm (13:04h)
1 Sand Martin (Riparia riparia) First 2011 Record
1 Yellow Wagtail (Motacilla flava) First 2011 Record

more info at www.migraction.net

diumenge, 28 d’agost de 2011

Diumenge, 28-08-11 / Sunday, 28 August, 2011

Avui ha continuat bufant el vent del Nord amb força moderada. Dia molt núvol aquest matí amb alguna gotellada esporàdica fins a mig matí. El pas de rapinyaires s'ha anat animant mentre destaca la pràctica absència de migració de hirundínids a les hores en que he estat fent seguiment.

Inici. 10:30h
Final. 14:00h

Observacions més destacades
1 Aligot vesper (Pernis apivorus)
2 Esparvers cendrosos (Circus pygargus) 1 femella i 1 jove
2 Àligues marcenques (Circaetos gallicus)
13 Esparvers vulgar (Accipiter nisus) Màxim diari del 2011
1 Àliga pescadora (Pandion haliaetos)
1 Falcó de la reina (Falco eleonorae) fase fosca
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)

més info a www.migraction.net

Cloudy day early in the morning. Moderate North wind along the hours the monitoring has been set today. No Swallows migration and moderate raptors migration today.

Starting Time. 10:30h
Ending Time. 14:00h

Main Records Today
1 Honey Buzzard (Pernis apivorus)
2 Montagu's Harrier (Circus pygargus) 1 female i 1 juvenile
2 Short-toed Eagle (Circaetos gallicus)
13 Sparrowhawk (Accipiter nisus) Largest 2011 Daily Record
1 Osprey (Pandion haliaetos)
1 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) dark phorm
1 Hooby (Falco subbuteo)

more info at www.migraction.net

divendres, 26 d’agost de 2011

Divendres, 26-08-11 / Fryday, August 26, 2011

El pas es comença a ficar més interessant a mesura que passen els dies. Avui el dia s'ha aixecat molt rúfol i xafogós. Els núvols s'han anat trencant al llarg del matí, l'entrada de vent del Nord s'ha notat a partir de les 12:00h i la sensació de calor ha baixat sensiblement.

Inici. 9:10h
Final. 13:50h

Espècies més destacades
5 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
2 Astors (Accipiter gentilis) 1ª observació 2011
3 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus), 2 mascles, 1 femella
2 Esparvers cendrosos (Circus pygargus), 1 femella
1 Aligot comú (Buteo buteo) 1ª observació 2011
1 Àliga pescadora (Pandion haliaetos) 1ª observació 2011
1 Gavià de potes grogues (Larus michahellis) 1ª observació 2011
1 Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
3 Orenetes cua-blanques (Delichon urbica) 1ª observació 2011
1 Oreneta de ribera (Riparia riparia) 1ª observació 2011

més info a www.migraction.net

Àliga pescadora en migració avui a les 13:08h / Osprey migrating today at 13:08h


Today has been a really cloudy and heatting day early in the morning. But at midday most of the clouds were already broken and sun was strongly sunning. North wind from 12:00pm.

Starting Time. 9:10h
Ending Time. 13:50h

Main Records Today
5 Sparrowhawk (Accipiter nisus)
2 Goshwhawk (Accipiter gentilis) First 2011 Record
3 Marsh Harriers (Circus aeruginosus), 2 males, 1 female
2 Montagu's Harrier (Circus pygargus), 1 female
1 Common Buzzard (Buteo buteo) First 2011 Record
1 Osprey (Pandion haliaetos) First 2011 Record
1 Yellow-legged Gull (Larus michahellis)First 2011 Record
1 Pallid Swift (Apus pallidus)
3 House Martin (Delichon urbica)First 2011 Record
1 Sand Martin (Riparia riparia)First 2011 Record

more info at www.migraction.net

Esparver vulgar migrant avui a les 10:37h / Sparrowhawk migrating today at 10:37am

dijous, 25 d’agost de 2011

Dijous, 25-08-11 / Thursday, August 25, 2011

Avui només una estoneta de migració per a compensar tants dies d'absència. Visibilitat dolenta amb núvols baixos que s'han anant obrint a partir de la una del migdia i molta xafogor. Gens de vent.

Inici. 12:00h
Final. 14:00h

Observacions més destacades

2 Aligots vespers (Pernis apivorus)
1 Astor (Accipiter gentilis) 1ª observació del 2011
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Esparver cendrós (Circus pygargus) femella. 1ª observació del 2011
1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus) femella. 1ª observació del 2011
1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo) jove. 1ª observació del 2011
2 Falciots negres (Apus apus)

més informació al www.migraction.net


Today a short stay in Turó d'en Segarra. Bad long range view from the hill, low clouds breaking from 1:00 pm onwards and high humity. 35 degrees. No wind.

Starting Time. 12:00pm
Ending Time. 14:00pm

Main records today

2 Honey Buzzards (Pernis apivorus)
1 Goshawk (Accipiter gentilis) First 2011 Record
1 Sparrowhawk (Accipiter nisus)
1 Montagu's Harrier (Circus pygargus) femella. First 2011 Record
1 Marsh Harrier (Circus aeruginosus) femella. First 2011 Record
1 Hobby (Falco subbuteo) jove. First 2011 Record
2 Common Swifts (Apus apus)

more info at www.migraction.netdivendres, 19 d’agost de 2011

Divendres, 19-08-11 / Fryday, August 19, 2011

Inici. 10:00
Final. 13:10

Observacions més destacades:

6 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
1 Falcó de la reina (Falco eleonorae) fase clara. 1ª observació del 2011
1 Falciot pàl·lid (Apus pallidus) 1ª observació del 2011
31 Ballesters (Apus melba) 1ª observació del 2011
1 Oriol (Oriolus oriolus) femella. Nova espècie en migració al Turó Blau. 1ª observació

més informació a www.migraction.net

Starting Time. 10:00
Ending Time. 13:10

Main records today

6 Sparrowhawk (Accipiter nisus)
1 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae). 2011 First Record
1 Pallid Swift (Apus pallidus) 2011 First Record
31 Alpine Swift (Apus melba) 2011 First Record
1 Golden Oriole (Oriolus oriolus) female. New species for Turó Blau Monitoring Scheme. First record

more information at www.migraction.net

dijous, 18 d’agost de 2011

Dijous, 18-08-11 / Thursday, August 18, 2011

Molta calor i poc pas migratori en aquest dijous. Només unes poques orenetes i falciots i un pas de rapinyaires més que escadusser. Molta calor i gens de vent al llarg de tot el matí. El més entretingut, la fauna local, amb un parell de Falcons peregrins (Falco peregrinus) fent giravoltes al turó. 2 Papamosques grisos (Muscicapa striata) sedimentats a la zona.

Inici. 9:00
Final. 13:00

Observacions més destacades
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)1ª observació del 2011
3 Esparvers vulgars (Accipiter nisus) 1ª observació del 2011
2 Àligues marcenques (Circaetus gallicus) 1ª observació del 2011
1 Milà negre (Milvus migrans) 1ª observació del 2011
47 Abellerols comuns (Merops apiaster) 1ª observació del 2011
8 Falciots negres (Apus apus)

Més informació a www.migraction.net


A lot of hot and really few birds in this second migration day. High temperatures and no wind in the morning. The more interesting two Peregrine Falco (Falco peregrinus) in acrobatic fly over the hill and also 2 Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) resting of their migration travel.

Start Time. 9:00
End Time. 13:00

Main Records Today
1 Grey Heron (Ardea cinerea)2011 First record
3 Sparrowhawk (Accipiter nisus) 2011 First record
2 Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) 2011 First record
1 Black Kite (Milvus migrans) 2011 First record
47 Bee-eaters (Merops apiaster)2011 First record
8 Common Swift (Apus apus)

More information at www.migraction.net

dimecres, 17 d’agost de 2011

Dimecres, 17-08-11 / Wednesday, August 17, 2011

Aquesta primera jornada de migració ha estat més aviat discreta. A banda d'un horari de seguiment més que curt i poc habitual, el pas ha estat quasi bé inexistent. Encara gràcies dels dos Aligots vespers que, a les 17:42 han merescut l'esforç. Demà, de bon matí, la primera jornada amb cara i ulls.

Inici: 17:15
Final: 18:40

Observacions més destacades
2 Aligots vespers (17:42h)
4 Falciots negres
7 Orenetes vulgars

Més informació a www.migraction.net

The 2011 first monitoring day has had little movement. The timetable monitoring had been also unusual and short. Two Honey Buzzard (Pernis apivorus) at 17:42 has been the only raptor record. Tomorrow, early in the morning, more migration.

Opening Time: 17:15
Ending Time: 18:40

Main Records Today
2 Honey Buzzard (Pernis apivorus)
4 Common Swift (Apus apus)
7 Barn Swallow (Hirundo rustica)

More information on www.migraction.net

dijous, 11 d’agost de 2011

Del Turó Blau al Turó d'en Segarra / Bird Monitoring moving 300 metres to Turó d'en Segarra

Enguany i degut al creixement esponerós de la vegetació al Turó Blau he decidit de canviar
la saleta d'estar a la que hem passo tant de temps a la tardor pel proper Turó d'en Segarra. Animo a tothom que vulgui gaudir de l'espectacle de les aus en migració a apropar-se per aquestes alçades. Per tal d'arribar aquí només cal seguir la mateixa pista forestal per la que ascendim al Turó Blau uns 300 metres més. Us hi espero!!!

This year I've decided to chance the traditional Birds Monitoring from Turó Blau to Turó d'en Segarra. This decition is because of the strong growing of vegetation in Turó Blau that past year was making difficult the bird monitoring. Turó d'en Segarra is situated just 300 meters away from Turó Blau and it is easily accesible by the same dirk track. I aim to everyone to want to enjoy bird migration to come this autumn to this or any other point. You will get an unforgettable experience!!!

dissabte, 16 de juliol de 2011

Comença la Migració 2011 al Turó Blau / 2011 Bird Migration Monitoring in Turó Blau Beginning

Enguany el seguiment de la migració post-nupcial al Turó Blau començarà el proper 16 d'Agost i es perllongarà fins al 15 de Novembre. El seguiment es realitzarà bàsicament els caps de setmana i dies festius, tot i que també hi hauran jornades de seguiment de Dilluns a Divendres.

Tothom que vulgui participar en el seguiment de la migració té una cita obligada en aquest i d'altres punts on es treballa per a conèixer millor els costums de les aus migratòries.

2011 Bird Migration Monitoring Turó Blau (Barcelona) is gonna start on August 16th and will run on until November 15th. Monitoring will be on basically on weekends although there'll be also monitoring days along the week.

If you want to participate in migration monitoring you can come to this or other points around Barcelona where we're working to know more about bird migration habits.

dimecres, 25 de maig de 2011

El Turó Blau - About Turó Blau

El Turó Blau és un petit cim de 310 metres sobre el nivell del mar. Junt amb el Turó d'en Segarra i el Turó de les Roquetes conformen el sector més oriental de la Serra de Collserola al seu vessant barceloní. Es troba a cavall dels municipis de Barcelona i Montcada i Reixac. A l'obaga dels tres turons trobem formacions de garriga en diferents estadis de desenvolupament on podem trobar espècies com el Tallarol gros (Sylvia borin) o el Tallarol de garriga (Sylvia cantillans). El solell, més sec, esta dominat per zones herbàcies amb predomini de l'albellatge ((Hyparrhenia hirta) on ocells com el Trist (Cisticola juncidis), el Bitxac (Saxicola torquatus) o el Tallarol capnegre (Sylvia melanocaphala) o el Xot (Otus scops) hi troben refugi. A les zones més boscanes hi abunden la Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), el Pinsà comú (Fringilla coelebs), el Bruel (Regulus ignacapilla) o la Mallarenga emplomallada (Parus cristatus).

The Turó Blau is a 310 meters height hill. It is located in the border from Barcelona and Montcada i Reixac municipalities. At the Northern part of the hill it is found a splendorous garriga of different densities where is easy to locate Garden Warbler (Sylvia borin) and Subalpine Warbler (Sylvia cantillans). At the Southern part, much more dry, there are a herbaceous community with the scarce Hyparrhenia hirta as the dominant plant. In these patches nest birds like Ziting Cisticola (Cisticola juncidis), Stonechat (Saxicola torquatus), Sardinian Warbler (Sylvia melanocephala) and Scops Owl (Otus scops). In the forestry we find Melodious Warbler (Hippolais polyglotta), Chaffinch (Fringilla coelebs), Firecrest (Regulus ignacapilla) and Crested Tit (Parus cristatus).

dimarts, 24 de maig de 2011

Com arribar-hi / How to arrive

Per arribar en cotxe a les proximitats del Turó Blau haurem de fer servir la sortida 4 de la Ronda de Dalt direcció Llobregat. Un cop aquí seguim els rètols en direcció al Túnel de la Rovira. Passem la ronda per sota i trobem un seguit d'encreuaments en els que haurem de seguir les indicacions al Cementiri de Collserola. Tornem a creuar la Ronda de Dalt, en aquest cas per un pont, i un quilòmetre més enllà haurem de deixar la carretera per un trencall a la dreta que direcciona cap al mateix cementiri (ben senyalitzat). Uns dos quilòmetres després d'aquest trencall trobem el primer punt on ens és permès aturar el vehicle. Aparcarem aquí mateix. Per accedir al cim caminarem uns vint minuts agafant la pista que, mitjançant un pont, creua la mateixa carretera en direcció a Torre Baró. A partir d'aquí un seguit d'indicadors fan fàcil l'accés al Turó d'en Segarra i al Turó Blau.

In order to arrive by car is necessary to go out the Ronda de Dalt ring road by exit number 4. Then we follow the road signs towards Tunel de la Rovira. Half a kilometer ahead we arrive to a traffic light controlled crossroads and here we follow road signs towards Cementiri de Collserola. We pass over the ring road and we leave the city at our backs. One kilometer ahead we leave the main road, turning right and following a new Cementiri de Collserola sign. Two kilometers ahead we find the first point where is possible to leave our car. We park here. To arrive to the top we should walk for twenty minutes. We should follow the dirk track which is crossing over the road by a bridge. We follow it towards East (Torre Baró). From this point there are signs to both Turó Blau and Turó d'en Segarra and along the short walk we can easily watch many interesting birds.

diumenge, 22 de maig de 2011

Resultats Seguiment Any 2010 / 2010 Turo Blau (Barcelona) Bird Migration Monitoring Global Numbers

L'any 2010 el seguiment de la migració es va realitzar des del 4 de setembre fins al 19 de novembre. Els recomptes es van fer al llarg de 35 dies diferents, sumant-hi un total de 135 hores de seguiment i 9.139 aus de 83 espècies diferents.

The 2010 Turó Blau Bird Migration Scheme started on Setember 4th and ended on November 19th. There were 35 active days totaling 135 scheme hours. 9.139 birds were counted involving 83 different species of birds.

Noms en Llatí / English Names / Noms en Català

Total Falconiformes / Raptors Total ; 765

Pernis apivorus / Honey Buzzard/ Aligot vesper ; 237
Milvus migrans / Black Kite / Milà negre ; 5
Milvus milvus / Red Kite / Milà reial ; 5
Circaetus gallicus / Short-toed Eagle / Àliga marcenca ; 22
Circus aeruginosus / Marsh Harrier / Arpella vulgar ; 94
Circus cyaneus / Hen Harrier / Arpella pàl·lida ; 2
Circus pygargus / Montagu's Harrier/ Esparver cendròs ; 1
Accipiter gentilis / Goshawk / Astor ;22
Accipiter nisus / Sparrowhawk / Esparver vulgar ; 117
Buteo buteo / Common Buzzard / Aligot comú ; 23
Buteo buteo vulpinus / Steppe Buzzard / Aligot d'estepa ; 1
Hieraaetus pennatus / Booted Eagle / Àliga calçada ; 2
Hieraaetus fasciatus / Bonelli's Eagle / Àliga cuabarrada ; 1
Pandion haliaetus / Osprey / Àliga pescadora ; 5
Falco tinnunculus / Common Kestrel /Xoriguer comú ; 129
Falco subbuteo / Hobby / Falcó mostatxut ; 26
Falco columbarius / Merlin / Esmerla ; 3
Falco eleonorae / Eleonora's Falco / Falcó de la reina ; 1
Falco peregrinus / Peregrine Falcon / Falcó peregrí ; 2

Non identified / No identificats ; 67

Other big birds / Grans Aus Migrants
Phalacrocorax carbo / Cormorant / Corb marí gros ; 131
Ciconia nigra / Black Stork / Cigonya negra ; 1
Ardea cinerea / Grey Heron / Bernat pescaire ; 7

Total Columbiformes / Pigeon Total ; 1.083

Columba livia /Rock Dove/ Colom roquer ; 1
Columba palumbus / Wood Pigeon/ Tudó ; 1.052
Columba oenas / Stock Dove / Xixella ; 30

Actitis hypoelucos / Common Sandpiper/ Xivitona ; 1
Apus apus / Common Swift / Falciot negre ; 1
Apus pallidus / Pallid swift/ Falciot pàl·lid ; 2
Apus melba / Alpine Swift/ Ballester ; 450
Dendrocopos major/ Great Spotted Woodpecker/ Picot garser gros ; 1
Merops apiaster/ Bee-eater/ Abellerol ; 483

Total Passeriformes / Passerines Total ; 6.214
Cecropis daurica / Red-rumped Swallow / Oreneta cua-rogenca ; 1
Ptynoprogne rupestris/ Crag Martin / Roquerol ; 36
Riparia riparia / Sand Martin / Oreneta de ribera ; 7
Lullula arborea/ Woodlark / Cotoliu ;40
Alauda arvensis / Skylark / Alosa vulgar ; 47
Anthus campestris/ Tawny Pipit/ Trobat ; 2
Anthus trivialis/ Tree Pipit / Piula dels arbres ; 25
Anthus pratensis / Meadow Pipit / Titella ; 149
Anthus cervinus / Red-throated Pipit / Piula gola-roja ; 1
Anthus spinolleta / Water Pipit/ Grasset de muntanya ; 1
Motacilla flava/ Yellow Wagtail/ Cuereta groga ; 9
Motacilla cinerea/ Grey Wagtail/ Cuereta torrentera ; 26
Motacilla alba / White Wagtail/ Cuereta blanca ; 80
Prunella modularis/ Dunnock/ Pardal de bardissa ; 203
Prunella collaris/ Alpine Accentor/ Cercavores ; 1
Erithacus rubecula / Robin / Pit-roig ; 2
Phoenicurus ochruros / Black Redstart / Cotxa fumada ; 63
Oenanthe oenanthe / Wheatear / Còlit gris ; 4
Turdus merula / Blackbird / Merla ; 11
Turdus torquatus / Ring Ouzel / Merla de pit blanc; 5
Turdus philomelos / Song Thrush / Tord comú ; 191
Turdus iliacus / Redwing / Tord ala roig ; 5
Turdus viscivorus / Misttle Thrush / Griva ; 227
Ciscicola juncidis / Ziting Cisticola / Trist ; 3
Sylvia atricapilla / Blackcap / Tallarol de casquet ; 11
Sylvia cantillans / Subalpine Warbler/ Tallarol de garriga ; 9
Phylloscopus collybita / Chiffchaff/ Mosquiter comú; 20
Phylloscopus trochillus / Willow Warbler / Mosquiter de passa; 3
Regulus regulus/ Goldcrest/ Reietó; 3
Regulus ignacapillus/ Firecrest/ Bruel; 6
Parus ater/ Coal Tit/ Mallarenga petita; 1
Parus caeruleus/ Blue Tit/ Mallarenga blava; 10
Garrulus glandarius/ Jay/ Gaig; 6
Pica pica/ Magpie/ Garsa; 19
Sturnus vulgaris/ Starling/ Estornell vulgar; 75
Passer domesticus/ House Sparrow/ Pardal comú; 1
Fringilla coelebs/ Chaffinch/ Pinsà comú; 4.160
Fringilla montifringilla/ Brambling/ Pinsà mec; 5
Serinus serinus / Serin/ Gafarró; 89
Serinus citrinella/ Citril Finch/ Llucareta; 1
Carduelis chloris/ Greenfinch/ Verdum; 48
Carduelis carduelis / Goldfinch/ Cadernera; 23
Carduelis spinus/ Siskin/ Lluer; 94
Carduelis cannabina / Linnet/ Passerell comú; 112
Loxia curvirostra/ Common Crosbill/ Trencapinyes comú; 69
Pyrrhula pyrrhula/ Bullfinch/ Pinsà borroner; 6
Coccothraustes coccothraustes/Hawfinch/ Durbec; 22
Emberiza citrinella/ Yellowhammer/ Verderola; 6
Emberiza cirlus/ Cirl Bunting/ Gratapalles; 22
Emberiza cia/ Rock Bunting/ Sit negre; 7
Emberiza hortulana/ Ortolan/ Hortolà; 1
Emberiza schoneiclus/ Reed Bunting/ Repicatalons; 20

No identificats / Non identified; 228Val a dir que l'any 2011 serà el primer en el que també es contaran tant Orenetes vulgars com Orenetes cuablanques i que, per tant, el número d'aus enregistrades s'espera molt superior al d'anys anteriors.